مدلسازی و شبیه سازی فرآیند جایگزینی گاز دی اکسید کربن در هیدرات متان مخازن هیدرات


مدلسازی و شبیه سازی فرآیند جایگزینی گاز دی اکسید کربن در هیدرات متان مخازن هیدرات فرمت : PDF قابل کپی کردن 91 صفحه + شبیه سازی در نرم افزار کامسول مقدمه : منابع عظیمی از گاز طبیعی متان به صورت هیدرات در رسوبات کف اقیانوس وجود دارد. یکی از جدیدترین روشهای ارایه شده در دهه اخیر برای بازیابی گاز طبیعی از منابع کف اقیانوس، استفاده از گاز دی اکسید کربن برای جایگزینی در هیدرات متان و بازیابی گاز متان است. بدین طریق میتوان علاوه بر آزادسازی و بهره گیری از گاز متان، اثرات گلخانهای ناشی از گاز دی اکسید کربن را کاهش داد. در این پژوهش، ضمن مدلسازی سینتیک فرآیند جایگزینی، به شبیه سازی و بررسی اثر پارامترهای مختلف از جمله: ۱- فشار کل سیستم ۲- کسر مولی اولیه دی اکسید کربن ۳- ضریب نفوذ گاز متان در لایه هیدرات بر میزان کسر مولی متان آزادشده در فاز گاز ۴- کسر مولی دی اکسیدکربن در فاز هیدرات مدلسازی و شبیه سازی فرآیند جایگزینی گاز دی اکسید کربن در هیدرات متان مخازن هیدرات تا کنون سه روش عمده به منظور بازیابی گاز متان از ذخایر هیدرات گاز طبیعی ارایه شده، که عبارتند از:کاهش فشار، تحریک گرمایی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *