مقاله کامل تحليل پايداري شيرواني‌هاي سد مخزني كشكسراي مرند


فرمت فایل : ورد تعداد صفحه : 18 تحليل پايداري شيرواني‌هاي سد مخزني كشكسراي مرند   6-1- مقدمه   به‌منظور بررسي پايداري شيب‌هاي بالادست و پايين دست سد مخزني كشكسراي مرند، باتوجه به مقاديري که براي پارامترهاي مقاومت برشي مصالح قرضه‌هاي موجود برآورد گرديده، تحليل پايداري انجام پذيرفته است. جهت تحليل پايداري شيب‌هاي بدنه سد لازم است نحوه گسيختگي شيب‌ها مورد بررسي قرار گرفته و درصورت عدم وجود مقاومت كافي براي مصالح بدنه، شيب‌هاي ناپايدار اصلاح گردد. روش انجام تحليل پايداري مبتني بر روش تعادل حدي بوده كه در اين روش از طريق مقايسه ضريب اطمينان درمقابل لغزش بر روي سطوح گسيختگي فرضي، سطوح بحراني كه داراي حداقل ضريب اطمينان باشند، شناسايي شده و ضرايب اطمينان حداقل محاسباتي با مقادير مجاز توصيه شده در مراجع معتبر مقايسه مي‌شود. باتوجه به لزوم بررسي تعداد بسيار زيادي از سطوح گسيختگي و شيب‌هاي بدنه سد، استفاده از يك نرم‌افزار جامع و معتبر اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.   به اين ترتيب اين تحليل‌ها توسط برنامه GEO-SLOPE بر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *