فایل دانلودی: فایل اکسل محاسبات ضروری پمپ – فنی و مهندسی


فایل اکسل جهت انجام محاسبات و رسم نمودارهای ضروری پمپ ها …

فایل دانلودی: مدیریت انرژی در پمپ ها – فنی و مهندسی


فایل پاور پوینت با 51 اسلاید جهت آموزش مدیریت انرژی پمپ ها …

فایل دانلودی: بالانس حرارتی کوره عملیات حرارتی( کامل و جامع) – فنی و مهندسی


یک فایل اکسل محاسباتی برای بالانس حرارتی کوره عملیات حرارتی( بسیار کامل و فارسی می باشد) …

فایل دانلودی: بالانس حرارتی کوره های القایی (فایل اکسل محاسباتی کامل) – فنی و مهندسی


یک فایل اکسل جهت محاسبات بالانس حرارتی کوره های القایی (کامل و جامع) …

فایل دانلودی: ممیزی انرژی در کوره ها (کامل) – فنی و مهندسی


این فایل پاورپوینت شامل آموزش تهیه چک لیست برای ممیزی انرژی کوره ها می باشد که از 13 اسلاید تشکیل یافته. …

فایل دانلودی: حل المسایل طراحی اجزا شیگلی ویرایش 8 – فنی و مهندسی

فایل دانلودی: طراحی اجزای ماشین شیگلی ویرایش 8 – فنی و مهندسی

Shigley’s Mechanical Engineering Design 8th Editionطراحی در مهندسی مکانیک طراحی اجزای ماشین شیگلی زبان اصلی اورجینال رنگی …

فایل دانلودی: کتاب انتقال حرارت سنجل به همراه حل المسایل – فنی و مهندسی

کتاب زبان اصلی انتقال حرارت سنجل به همراه حل المسایل اورجینال …

فایل دانلودی: مکانیک سیالات وایت Fluid Mechanics – Frank M White – فنی و مهندسی


Fluid Mechanics – Frank M Whiteکتاب زبان اصلی مکانیک سیالات وایت …

فایل دانلودی: حل المسایل مکانیک سیالات سنجل – فنی و مهندسی