فایل دانلودی: مخفف های متداول در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی Abbreviation – کتاب ، جزوه


91 صفحه از اختصارات و توضیحات صنعتی و پروژه ای نفت گاز و پتروشیمی …

فایل دانلودی: سیستم های کنترل هیدرولیک مرریت – کتاب ، جزوه

کتاب زبان اصلی Hydraulic Control Systems (Merrit) …

فایل دانلودی: هیدرولیک و پنوماتیک محمد حسن توفیقی – کتاب ، جزوه

فایل دانلودی: ساخت مخازن سقف شناور (پروژه ای) – کتاب ، جزوه


بهترین کتاب در مورد تشریح عملیات ساخت مخازن سقف شناور به همراه عکس مورد به مورد …

فایل دانلودی: عملیات اجرای خطوط لوله Pipingدر عسلویه (پایپینگ) – کتاب ، جزوه


155 صفحه کتاب در مورد عملیات اجراریی خطوط پایپینگ در پروژه بزرگ عسلویه …

فایل دانلودی: اصول طراحی سیستم لوله کشی – کتاب ، جزوه

جزوه شکیل و مصور شامل 193 صفحه …

فایل دانلودی: جزوه آموزشی PDMS – کتاب ، جزوه

جزوه آموزشی PDMS شامل 226 صفحه تایپی و مصورور 11.6 …

فایل دانلودی: بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره بر اساس استاندارد API650 – کتاب ، جزوه

بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره بر اساس استاندارد API650  …