تحقیق آماده در مورد صدور انقلاب دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

 عنوان :  صدور انقلاب دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره)   فرمت : word – doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 12 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  فهرست : چکیده 3 مقدمه 3 پیشینه و چرایی 4 صدور راهبردی دو زیست 5 ماهیت صدور 6 اصول صدور 7 ابزار و روش صدور 8 نتیجه 10 مراجع 11 چکیده : در اندیشه امام خمینی(ره)، با توسعه حوزه مسئولیت‌های نظام اسلامی، هدف ازتأسیس چنین نظامی در سه سطح ملی، منطقه‌ای (اسلامی) و جهانی تعریف می‌شود. لذا رویکرد جامع ایشان به نظام سیاسی اسلام در دوران عدم قیادت امام معصوم، ازنوع برون‌گرا و جهان‌گرایانه است. یعنی ایشان تلاش در جهت توسعه نفوذ اسلام در دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسلامی در ورای مرزهای ملی می‌داند. درمنظرامام، راه موفقیت چنین رویکرد جهان‌گرایانه اسلامی، در صدور انقلابی است که …

تحقیق آماده در مورد دیالکتیک تنافع مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی

 عنوان :  دیالکتیک تنافع مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی   فرمت : word – doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 21 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  فهرست : چکیده 3 مقدمه 3 رهیافت نخست اسلام و رسالت جهانی 4 رویکردهای جهان گرایی اسلامی مقارن نهضت امام خمینی 7 رویکرد ویرانگر 7 رویکرد منفعل 8 رویکردهای فعال 8 نظریه ملی گرایی اسلامی 9 نظریه واقع گرایی 9 نظریه آرمان گرایی 10 نظریة امّ القری 10 رهیافت دوم نظم سیاسی، منافع ملی، مسؤولیت های فراملّی 11 نقد امام به رویکردهای مقارن 12 رهیافت سوم: تحدید مسئوولیت­های فراملّی 15 رویکرد جامع جهان گرایی 17 نتیجه 18 مراجع 19 چکیده : انقلاب اسلامی ایران برای خود رسالتی جهانی قائل است. این رویداد، خود را جزء و زمینه‌ساز جریانی می‌بیند که آرمان آن از جهان‌گیری ت …

تحقیق آماده در مورد فطرت در آیینه قرآن

 عنوان :  فطرت در آیینه قرآن   فرمت : word – doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 17 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  فهرست : چکیده 3 مقدمه 3 واژه فطرت 3 فطرت، فطریات، غریزه و طبیعت 4 ویژگی­های فطرت 5 فطرت به معنای خاص و عام 5 مفاهیم و حقایق فطری و تفاوت آنها 6 ملاک فطری بودن در حکمت نظری و عملی 6 برهان­پذیری امور فطری 7 رفع ابهام از خطاناپذیری فطرت 8 حق گرایی فطرت 9 آیه فطرت 9 باید و نبایدهای فطری 11 توهم ناهماهنگی آیه فطرت با برخی آیات دیگر 11 فطرت در دیگر آیات 13 1. آیات تذکر 13 2. آیات نسیان 14 3. آیات میثاق 14 4. توجه به خدا هنگام احساس خطر 15 5. آیات ناظر به محبت الهی 16 نتیجه 16 مراجع 17 چکیده : انسان موجودی ذو ابعاد و ودیعه‌ای بی‌همتا در آفرینش است. و در کنار برخورداری از عقل و ت …

تحقیق آماده در مورد الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی

 عنوان :  الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی   فرمت : word – doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 17 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  فهرست : چکیده 3 مقدمه 3 تعریف مفاهیم 3 چارچوب نظری مفهومی 4 انتخاب الگوی مدیریت بحران حضرت امام 5 مطالعه موردی بحران (تسخیر لانه جاسوسی) 6 عوامل و زمینه های وقوع بحران 6 چگونگی وقوع بحران 7 موضعگیری های مختلف در برابر مسأله فتح لانه جاسوسی 7 پیامدهای بحران زای بحران 8 بررسی الگوی مدیریت بحران سیاسی امام 9 مدیریت قبل از بحران 9 طراحی جامعه امن 9 تهیه برنامه برای مقابله با بحران های احتمالی 10 مدیریت حین بحران 10 سازماندهی 10 هدایت ورهبری 11 کنترل ونظارت 12 تصمیم گیری 12 مدیریت بعد از بحران 13 جمع بندی ونتیجه گیری 13 مراجع 15 چکیده : این تحقیق، در …

تحقیق آماده در مورد شهر الکترونیک

 عنوان :  شهر الکترونیک   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 20 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  فهرست : بخش 1:تعریف شهر الکترونیک 3 تعریف شهروند الکترنیکی : 3 بخش 2:فعالیت های شهر الکترونیک 4 مثالهایی از چگونگی فعالیت های فوق: 5 بخش 3:مزایای شهر الکترونیک 7 بخش 4:چالش های شهر الکترونیک 10 بخش 5:طراحی شهر الکترونیک 12 الف) طراحی شهر الکترونیک: 12 ب)اجرای نمونه: 12 ج) بازرسی و بازبینی: 13 د) پیاده سازی: 13 بخش 6:تاریخچه شهرهای الکترونیک جهان 14 بخش 7:شهر الکترونیک در ایران 15 بخش 8:ایران و ضرورت رویکرد به شهر الکترونیک 18 منابع 20 چکیده : شهر الکترونیک ،شهری است که اجرای اکثر فعالیت های آن از طریق امکانات مبتنی بر اینترنت و سیستمهای الکترونیک امکان پذیر باشد . در چنین شهری ضرورت …

تحقیق آماده در مورد بررسی عوامل مؤثر بر ناسازگاری زوجین

 عنوان :  بررسی عوامل مؤثر بر ناسازگاری زوجین   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 16 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★   تحقیق دارای نتیجه گیری است .   ★   منابع تحقیق از مراجع علمی انگلیسی است . . فهرست : چکیده 3 مقدمه و بیان مسئله 3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4 مبانی نظری پژوهش 5 فرضیات تحقیق 8 روش تحقیق 8 جامعه آماری و جمعیت نمونه 8 تجزیه و تحلیل داده ها 9 تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش 9 1. بررسی وضعیت نرمال متغیرهای پژوهش 9 نتیجه گیری 14 منابع 15 چکیده : خانواده نهادی است که از یک سو با جامعه ی بزرگتر در تعامل است و از سوی دیگر مستقیماً با فرد در ارتباط است. اهمیت این نهاد به حدی است که برخی از صاحب نظران آنرا از ارکان اساسی جامعه ب …

چگونه يك پروپوزال بنويسيم

 عنوان :  چگونه يك پروپوزال بنويسيم    فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 35 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  System.Windows.Forms.TextBox, Text: بخشی از متن اولين قدم براي نوشتن يك پروپوزال انتخاب موضوع است و موضوع بايد داراي معيارهايي باشد كه خلاصه آنها به شرح زير است.
معيارهاي انتخاب يك موضوع تحقيقاتي چيست؟
-1 موضوع بايد مناسبت داشته باشد: يعني موضوع جزء موضوعات اولويت دار باشد.
-2اجتناب از دوباره‌كاري در موضوع طرح: براي اينكه بدانيم موضوع مورد تحقيق ما تكراري است يا نه و آيا ارزش تحقيق دارد يا نه، بايد متون مرتبط بررسي شود. با توجه به امكانات موجود و در دسترس، این امر كار دشواری نیست. محقق مي‌تواند با مراجعه به مقالات داخلي و خارجي، خلاصه كنگره‌ها تماس با ساير محققيني كه درخصوص موضوع پژوهش …

تحقیق آماده در مورد مروری بر معضلات ناشی از رئوویروسها

 عنوان :  مروری بر معضلات ناشی از رئوویروسها   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 8 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  فهرست : مقدمه 3 سبب شناسی 4 روشهای انتقال (انتشار) 4 پاتوژنز 5 علایم و عوارض رئوویروسها 5 پیشگیری و کنترل 7 منبع 8 مقدمه :
در سال 1957 هنگامیکه Dr.N.Olson و سایر همکارانش بر روی پاتوژنز مایکوپلاسما سینوویه (Mycoplasma Synoviae) تحقیق می نمودند، گزارش کردند که عاملی را از سینوویت جوجه های گوشتی جدا کرده اند که به آنتی بیوتیکهای فورازولیدون و کلر تتراسایکلین و اسپکتینومایسین حساس نمی باشد. این عامل فقط در جوجه های جوان سبب تنوسینوویت می شد در حالیکه MS جهت ایجاد سینوویت محدودیت سنی نداشته و در تمام طول عمر ماکیان می تواند این عارضه را تولید نماید. پس از مدتی به این نتیجه …

تحقیق آماده در مورد سیگنال چیست

 عنوان :  سیگنال چیست   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 27 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★    برای تشریح بهتر تحقیق نمودارهای لازم ارائه شده است.   ★   تحقیق دارای عکسهای مرتبط می باشد. فهرست : مقدمه 3 نمونه برداری و چندی کردن سیگنال 4 آماده کردن سیگنال ورودی : 5 فیلتر کردن سیگنال 5 طراحی فیلترها 6 نمونه برداری کردن 6 چندی کردن سیگنال 6 مفاهیم اولیه در سیگنال 7 سیگنال های DTMF 10 ترکیب ، تفکیک و انطباق 12 ترکیب و تفکیک سیگنال دیجیتالی 13 پاسخ ضربه یک سیگنال دیجیتالی 15 تابع دلتا و پاسخ ضربه 18 کانولوشن 19 حوزه زمان و حوزه فرکانسی 23 تبدیل فوریه 25 منابع 28 مقدمه : به طور ساده هر کیمیت متغیر در زمان یا مکان که قابل اند …

تحقیق آماده در مورد مطالعه کار چيست

 عنوان :  مطالعه کار چيست   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 9 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  System.Windows.Forms.TextBox, Text: بخشی از متن : مطالعه کار( work study ) به مجموعه روشهايي گفته مي شود که با مطالعه وبررسي وتجزيه وتحليل روشهاي موجود انجام کار وبهبود آنها وتعيين زمان هاي استاندارد براي انجام کار به بهره وري و کارآيي سازمان کمک مي نمايد مطالعه کار از دو ابزار براي مطالعه و بررسي روشهاي کار وعوامل مؤثربر بهره وري وکارآيي نيروي کار سود مي برد که عبارتند از :
الف) روش سنجي : عبارت است از ثبت منظم وبررسي دقيق روشهاي انجام کار وپيشنهاد روشهاي اصلاحي به منظور کاهش هزينه ها ، ساده تر کردن عمليات وافزايش بازدهي .
ب) کار سنجي) زمان سنجي : ( عبارت است از بکارگيري تکنيکهايي براي تعيين زمان …