تحقیق آماده در مورد صدور انقلاب دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

 عنوان :  صدور انقلاب دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره)   فرمت : word – doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 12 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  فهرست : چکیده 3 مقدمه 3 پیشینه و چرایی 4 صدور راهبردی دو زیست 5 ماهیت صدور 6 اصول صدور 7 ابزار و روش صدور 8 نتیجه 10 مراجع 11 چکیده : در اندیشه امام خمینی(ره)، با توسعه حوزه مسئولیت‌های نظام اسلامی، هدف ازتأسیس چنین نظامی در سه سطح ملی، منطقه‌ای (اسلامی) و جهانی تعریف می‌شود. لذا رویکرد جامع ایشان به نظام سیاسی اسلام در دوران عدم قیادت امام معصوم، ازنوع برون‌گرا و جهان‌گرایانه است. یعنی ایشان تلاش در جهت توسعه نفوذ اسلام در دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسلامی در ورای مرزهای ملی می‌داند. درمنظرامام، راه موفقیت چنین رویکرد جهان‌گرایانه اسلامی، در صدور انقلابی است که …

تحقیق آماده در مورد دیالکتیک تنافع مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی

 عنوان :  دیالکتیک تنافع مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی   فرمت : word – doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 21 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  فهرست : چکیده 3 مقدمه 3 رهیافت نخست اسلام و رسالت جهانی 4 رویکردهای جهان گرایی اسلامی مقارن نهضت امام خمینی 7 رویکرد ویرانگر 7 رویکرد منفعل 8 رویکردهای فعال 8 نظریه ملی گرایی اسلامی 9 نظریه واقع گرایی 9 نظریه آرمان گرایی 10 نظریة امّ القری 10 رهیافت دوم نظم سیاسی، منافع ملی، مسؤولیت های فراملّی 11 نقد امام به رویکردهای مقارن 12 رهیافت سوم: تحدید مسئوولیت­های فراملّی 15 رویکرد جامع جهان گرایی 17 نتیجه 18 مراجع 19 چکیده : انقلاب اسلامی ایران برای خود رسالتی جهانی قائل است. این رویداد، خود را جزء و زمینه‌ساز جریانی می‌بیند که آرمان آن از جهان‌گیری ت …

تحقیق آماده در مورد فطرت در آیینه قرآن

 عنوان :  فطرت در آیینه قرآن   فرمت : word – doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 17 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  فهرست : چکیده 3 مقدمه 3 واژه فطرت 3 فطرت، فطریات، غریزه و طبیعت 4 ویژگی­های فطرت 5 فطرت به معنای خاص و عام 5 مفاهیم و حقایق فطری و تفاوت آنها 6 ملاک فطری بودن در حکمت نظری و عملی 6 برهان­پذیری امور فطری 7 رفع ابهام از خطاناپذیری فطرت 8 حق گرایی فطرت 9 آیه فطرت 9 باید و نبایدهای فطری 11 توهم ناهماهنگی آیه فطرت با برخی آیات دیگر 11 فطرت در دیگر آیات 13 1. آیات تذکر 13 2. آیات نسیان 14 3. آیات میثاق 14 4. توجه به خدا هنگام احساس خطر 15 5. آیات ناظر به محبت الهی 16 نتیجه 16 مراجع 17 چکیده : انسان موجودی ذو ابعاد و ودیعه‌ای بی‌همتا در آفرینش است. و در کنار برخورداری از عقل و ت …

تحقیق آماده در مورد الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی

 عنوان :  الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی   فرمت : word – doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 17 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  فهرست : چکیده 3 مقدمه 3 تعریف مفاهیم 3 چارچوب نظری مفهومی 4 انتخاب الگوی مدیریت بحران حضرت امام 5 مطالعه موردی بحران (تسخیر لانه جاسوسی) 6 عوامل و زمینه های وقوع بحران 6 چگونگی وقوع بحران 7 موضعگیری های مختلف در برابر مسأله فتح لانه جاسوسی 7 پیامدهای بحران زای بحران 8 بررسی الگوی مدیریت بحران سیاسی امام 9 مدیریت قبل از بحران 9 طراحی جامعه امن 9 تهیه برنامه برای مقابله با بحران های احتمالی 10 مدیریت حین بحران 10 سازماندهی 10 هدایت ورهبری 11 کنترل ونظارت 12 تصمیم گیری 12 مدیریت بعد از بحران 13 جمع بندی ونتیجه گیری 13 مراجع 15 چکیده : این تحقیق، در …

مقاله آماده در مورد بررسی اثرات مخرب استفاده ازفضاهای مجازی برالگوی بهداشت روان جوانان

 عنوان :  بررسی اثرات مخرب استفاده ازفضاهای مجازی برالگوی بهداشت روان جوانان   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 6 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★   مقاله دارای نتیجه گیری است .   ★   مقاله در قالب استاندارد و قابل ارائه برای سیمینار و کنفراس می باشد.   ★   منابع مقاله از مراجع علمی انگلیسی است . . چکیده : جوانان پرجمعیت ترین قشرسنی کاربران اینترنتی درجامعه ایران به شمارمی روند که بیشتر انان راجوانان 18تا28 ساله تشکیل داده ومیزان استفاده ازاینترنت در بین انها روبه افزایش است.ارتباطات مجازی می تواند زمینه شکل گیری عاداتی جدید را فراهم سازدکه خود به کنش وانتخاب های متفاوتی منتهی میگردد(ذکایی،1383).علی رغم جنبه های مثبت از قب …

مقاله آماده در مورد چگونه با اهمال کاری مقابله کنیم

 عنوان :  چگونه با اهمال کاری مقابله کنیم   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 7 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★   مقاله در قالب استاندارد و قابل ارائه برای سیمینار و کنفراس می باشد.   ★   منابع مقاله از مراجع علمی انگلیسی است . . چکیده : اهمال کاري به معني تأخير در شروع يا تکميل يک عمل هدفمند است (بسويک و مان1994، به نقل از فراري ،2006) اولين بار کلمه اهمال کاري در سال 1548 در کتاب ادوارد هال به کار رفت (اسيندر، 2001) و از کلمه اهمال کاري در سال 1600 به گونه رايجي استفاده مي شده است. در رمان رمانتيک هملت از اين کلمه استفاده شده و بيشتر در مورد افراد عاشقي که به دليل اهمال کاري به معشوق نرسيده اند به کار رفته است. علاوه بر آن فيليپ استانهوت، 1849 …

مقاله آماده در مورد روابط سازنده جاذبه متقابل و انتخاب همسر

 عنوان :  روابط سازنده جاذبه متقابل و انتخاب همسر   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 9 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★   مقاله دارای نتیجه گیری است .   ★   مقاله در قالب استاندارد و قابل ارائه برای سیمینار و کنفراس می باشد.   ★   منابع مقاله از مراجع علمی انگلیسی است . . مقدمه : روان شناسان عموماً اتفاق نظر دارند كه انسان‌ها انگيزه دارند كه با يكديگر پيوند برقرار كنند. به نظر مي‌رسد كه ما از لحاظ دروني نوعي نياز به دلبستگي – نياز به ارتباط داشتن با انسان‌ها به صورتي دوستانه و به شكلي تعاوني- داريم. البته ما چنين پيوندهايي را با هر كسي كه ملاقات مي‌كنيم تشكيل نمي دهيم. ما تمايز‌هايي قايل مي‌شويم و انتخاب مي‌كنيم كه با بعضي …

مقاله آماده در مورد مقایسه شادکامی سبک های عشق و نارسایی هیجانی در افراد زود ازدواج و دیر ازدواج

 عنوان :  مقایسه شادکامی سبک های عشق و نارسایی هیجانی در افراد زود ازدواج و دیر ازدواج   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 20 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★   مقاله در قالب استاندارد و قابل ارائه برای سیمینار و کنفراس می باشد.   ★   منابع مقاله از مراجع علمی انگلیسی است . .   ★   مقاله دارای چکیده انگلیسی است . . چکیده : ازدواج يكي از مهم ترين رويدادهاي زندگي انسان محسوب مي شود و در سلامت جسمي و رواني فرد مؤثر است. هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه شادکامی، سبک های عشق و نارسایی هیجانی در افراد زود ازدواج و افراد دیر ازدواج بود. برای وصول به این هدف، از بین جامعه آماری پژوهش حاضر که شامل کلیه زوج های ساکن شهر اردبیل بودند (1393)50 …

مقاله آماده در مورد تأثیر آموزش جنسی بر سلامت خانواده در بين دانشجويان

 عنوان :  تأثیر آموزش جنسی بر سلامت خانواده در بين دانشجويان   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 13 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★   مقاله دارای نتیجه گیری است .   ★   مقاله در قالب استاندارد و قابل ارائه برای سیمینار و کنفراس می باشد.   ★   منابع مقاله از مراجع علمی انگلیسی است . .   ★   مقاله دارای چکیده انگلیسی است . . چکیده : زمینه و هدف: آموزش جنسي مي‌تواند در کسب اطلاعات و انديشه ها و مهارتها به افراد کمک کند. در جوامع امروزي زندگي انسانها در تمامي ابعاد دستخوش تغييرات سريع و شگرفي شده است. ازدواج، زندگي زناشويي و جنسي نيز از اين قاعده مستثني نيست. آموزش جنسي فرصت يادگيري مسائل جنسی و جلوگيري ا …

مقاله آماده در مورد استفاده از نرم افزار MATLAB جهت شبيه سازی و تحليل ارتعاش درخت بادام

 عنوان :  استفاده از نرم افزار MATLAB جهت شبيه سازی و تحليل ارتعاش درخت بادام   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 7 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★   مقاله دارای نتیجه گیری است .   ★   مقاله در قالب استاندارد و قابل ارائه برای سیمینار و کنفراس می باشد.   ★    برای تشریح بهتر مقاله نمودارهای لازم ارائه شده است.   ★   منابع مقاله از مراجع علمی انگلیسی است . .   ★   مقاله دارای چکیده انگلیسی است . . چکیده : رفتار ديناميكي سيستم ها را معمولا با معادلات ديفرانسيل مدل مي كنند. در اين تحقيق براي تحليل و شبيه سازي رفتار ديناميكي درخت بادام از جعبه ابزار سيمولينک نرم افزار MATLAB اس …